~~~~~Học Tập-Trao Đổi-Giao Lưu~~~~~


Chứng Chỉ Quốc Tế

   
Diễn ĐànChủ đềSố bài
Không có bài viết mới

CCNA Certification

CCNA Certification640-802 CCNA *Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1) v1.0*Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) v1.0

Người Điều Hành: Admin

2312/10/2008, 12:38 pm
trannguyen232 Cấu Hình Vlan Va Trunk !!!
Không có bài viết mới

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)• MCPD: Windows Developer• MCPD: Web Developer• MCPD: Enterprise Applications Developer

2218/9/2008, 11:47 am
Admin Pass4Sure 70-536 v2.29
Không có bài viết mới
Người Điều Hành: haidang

1119/9/2008, 11:38 am
haidang Thu ngo
Không có bài viết mới

00
Không có bài viết mới

00
Không có bài viết mới

TOEIC® - Test of English for International CommunicationTM

TOEIC® - Test of English for International CommunicationTM* Listening and Reading * Speaking and Writing

Người Điều Hành: Admin

2410/11/2008, 1:42 pm
Admin Các hình thức thi TOEIC
Không có bài viết mới

Linux Professional Institute (LPI) Certification

Linux Professional Institute (LPI) CertificationLinux LPI 101,Linux LPI 102,Linux LPI 201,Linux LPI 202

Người Điều Hành: Admin

231/7/2008, 2:12 am
theduy101985 linux .. hacao . ubuntu .. Cai` dat .. tai` lie^u .. v .v...
Không có bài viết mới

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)

Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)70-270,70-620,70-290,70-291,70-284,70-299,70-350

Người Điều Hành: Admin, trannguyen232

2519/9/2008, 1:33 pm
trannguyen232 DAS  NAS SAN
Không có bài viết mới

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)70-293,70-294,70-297,70-298,70-351

Người Điều Hành: Admin

00
Không có bài viết mới

MySQL & PHP & DREAMWEAVER CS3

MySQL & PHP & DREAMWEAVER CS3Zend Certified Engineer (ZCE)

Người Điều Hành: Admin

6722/10/2008, 9:33 am
it_pro18 PHP Cơ bản
Không có bài viết mới
Người Điều Hành: phamduchuy0000

1219/9/2008, 2:10 pm
phamduchuy0000 Tài Liệu Oracle
Không có bài viết mới

Oracle 10g Certification Training Course: OCA - Oracle Certified Associate

Oracle 10g Certification Training Course: OCA - Oracle Certified Associate*1Z0-042 Oracle 10g Database Administration I*1Z0-043 Oracle 10g Database Administration II

Người Điều Hành: Admin

111/7/2008, 5:57 am
Admin ORA-12535: TNS:operation timed out.
Không có bài viết mới
Người Điều Hành: vanloi

5520/9/2008, 2:33 am
phamduchuy0000 Truy cập đồng thời và khoá
Không có bài viết mới

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 200570-431,70-441,70-442,70-443,70-444,70-447

Người Điều Hành: Admin, mymysocola

5518/9/2008, 2:24 pm
Admin Tài Liệu Ôn Thi Môn 70-431  • Bài viết mới Bài viết mới
  • Không có bài viết mới Không có bài viết mới
  • Diễn Đàn đã bị khoá Diễn Đàn đã bị khoá
Hôm nay: 11/8/2022, 12:10 pm