NIIT Forum

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

~~~~~Học Tập-Trao Đổi-Giao Lưu~~~~~


  Bài giải 120 câu trắc nghiệm HDH Linux !

  avatar
  Admin
  Admin


  Tổng số bài gửi : 39
  Registration date : 30/12/2007

  Bài giải 120 câu trắc nghiệm HDH Linux ! Empty Bài giải 120 câu trắc nghiệm HDH Linux !

  Bài gửi  Admin 28/6/2008, 9:17 pm


  1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: Kernel
  2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt
  -Số chẵn là phiên bản ổn định
  -Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
  4. Kiến trúc Kernel Linux là :Monolithic
  5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
  Linus Tolvards
  6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh: lệnh ls
  7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số: –l
  8. Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số: –a
  9. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh: Lệnh cd
  10. Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien. Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh
  cd /home/sinhvien x
  cd /home/sinhvien x
  11. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
  cp tmp/hello.txt /tmp/hello
  12. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây
  cat
  less
  more
  13. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ? Phải mount trước
  14. Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux: mount /dev/fd0
  15. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên: /etc/fstab
  16. Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount: /etc/modules.conf x
  17. Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào : -rwx–x–x hello.sh 644
  18. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:
  Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây.
  chmod 665
  19. Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:
  Ví dụ: .hello.txt: Tập tin ẩn
  20. Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống: Lệnh useradd
  21. Sau khi đánh lệnh useradd sinhvien. Hỏi user có account là sinhvien có thể login vào hệ thống được chưa ? Không
  22. Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống Chứa uid,gid, home directory, shell
  23. Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống Chứa password của người dùng
  24. Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất:q User root
  25. Hệ thống Linux có mấy Run Level chính: Có 6 Run Level
  26. Run level nào là shutdown và halt hệ thống: Level 0
  27. Run level nào là reboot hệ thống: Level 6
  28. Run level nào làm hệ thống chạy full mode with X window: Level 5
  29. Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login: Level 1
  30. Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong hđh Linux: vi
  32. Emacs là một chương trình soạn thảo văn bản
  34. Trong vi, để thoát không cần hỏi lại ta phải dùng lệnh nào :ESC-:q!
  35. Để xem các tiến trình hiện có trong hệ thống Linux ta dùng lệnh nào: Lệnh ps
  36. Để xem chi tiết các tiến trình đang chạy trong hệ thống ta dùng lệnh ps với các tham số nào sau đây
  –ax
  37. Mỗi tiến trình chạy trong hệ thống Linux được đặc trưng bởi : PID
  38. Tham số PPIUD dùng để chỉ: Parent process ID
  39. Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào : kill
  40. Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó Tiến trình con sẽ chết theo
  41. Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào: killall –HUP vi
  42. Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây
  ifconfig
  43. Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây
  netstat
  44. Để xem các thông tin về bảng routing trong hệ thống Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây
  ifconfig
  route –n
  45. Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây
  ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0
  46. Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào
  ifconfig eth0 down
  47. Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào:
  route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140
  48. Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụnglàm lệnh nào:
  a. route add –net default gw 172.16.8.2
  b. route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
  49. Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào: Lệnh top
  50. Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó
  /etc/services
  51. Dịch vụ SMTP chạy ở port nào: 25
  52. Dịch vụ www chạy ở port nào: 80
  53. Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng: ftp
  54. Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux
  Dùng telnet
  Dùng ssh
  Dùng rlogin
  55. Dịch vụ SSH trong Linux là gì ?
  Secure Shell
  56. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?
  rpm –ivh packagename.rpm
  57. Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?
  /etc/fstab
  58. Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng “máy Web ảo”, ta cần chỉ khối dẫn nào?
  VirtualHost
  59. Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản “user” thành “newuser”, ta dùng lệnh?
  usermode –l newuser user
  60. Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là “?” ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?
  ls *?
  61. Tập tin nào chứa ánh xạ tên-địa chỉ IP cục bộ?
  /etc/hosts
  62. Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ?
  crontab –e
  63. Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?
  cat file1 >> file2
  64. Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành?
  pwd
  66. Để hủy bỏ lệnh đang thi hành, ta thực hiện:
  Nhấn Ctrl C
  67. Để xem nội dung của tập tin văn bản, ta dùng lệnh:
  more
  less
  cat
  68. Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh:
  cat data odd > new
  70. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
  man ls
  71. Lệnh nào để xóa tập tin có tên là “-abc”
  rm — -abc
  73. Trong trình soạn thảo vi, lệnh nào dùng để ghi và thoát?
  wq
  74. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chmod u rwx,g=rx,o-rwx myfile”
  chmod 757 myfile
  75. Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành, ta dùng lệnh?
  cd ~
  76. Trong RedHat Linux, tên tài khoản người dùng:
  Là duy nhất
  Phân biệt chữ thường với chữ hoa
  Không được bắt đầu bằng một ký số
  77. Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS?
  /etc/resolv.conf
  78. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chown sales myfile”
  chown sales:sales myfile
  79. Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về:
  Tên máy tính và default gateway
  80. Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh?
  passwd –l user
  81. Tiến trình init:
  a. Luôn có PID = 1;
  b. Không thể kết thúc được
  c. Gọi khởi động các tiến trình khác
  d. Tất cả đều đúng
  82. Tập tin nào được sử dụng để thay đổi mức thi hành mặc định (default runlevel)?
  /etc/init.conf
  83. Trong trình soạn thảo vi, để chuyển về chế độ lệnh, ta nhấn:
  Ctrl Shift
  84. Có thể tạo một Symbolic Link chỉ tới một tập tin không tồn tại hay không?
  Tùy trường hợp
  86. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào bắt buộc phải được cung cấp?
  Tên đăng nhập
  87. Nếu muốn xem “crond” được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?
  chkconfig –list crond
  89. Để bật ngay lập tức chức năng chuyển gói tin (IP Forward), ta thực hiện:
  Sửa nội dung tập tin “/etc/sysctl.conf”
  Thi hành lệnh echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  90. Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo
  Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày
  91. Để xem thông tin về phần chia đĩa cứng trên hệ thống, ta dùng lệnh:
  fdisk –l
  92. Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:
  df
  93. Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh:
  kill –p 1
  94. Thư mục /dev chứa:
  Các tập tin đại diện thiết bị
  95. Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh
  ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up
  96. Trong tập tin khai báo các tham số cho zone, bản ghi SOA:
  a. Bắt buộc phải có
  b. Được đặt tùy ý trong tập tin
  c. Được phép khai báo nhiều lần
  97. Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục /dir vào thư mục /tmp, thi hành lệnh:
  b. cp –a /dir /tmp
  98. Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS?
  nslookup
  99. Trong tập tin “httpd.conf” khai báo nào dưới đây là sai:
  Alias /image/ /ftp/pub
  100.Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir
  rm –r /dir
  101.Để tìm tất cả các sự khác nhau giữa hai tập tin, ta dùng lệnh:
  f. diff

  103. Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ “x” đến “w” trong thư mục hiện hành
  ls *.[!x-w]
  104. Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh:
  useradd –g group abc
  105 : Có ít nhất bao nhiêu patition cần được tạo ra khi ta cài đặt LINUX 2
  106 : File nào trong số các file dưới đây chứa các biến môi trường khi sử dụng Bash Shell
  /etc/profile
  107 :Tất cả các nhóm được liệt kê trong file /etc/group .Mỗi một nhóm được thể hiện trên một dòng.Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này :
  groupname, password, GID, member list
  108 : Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa không đăng nhập vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì ?
  Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa
  109: Bạn tạo một user sinhvien mới bằng cách thêm vào /etc/passwd file một dòng như sau
  sinhvien:abcdef:501:501:tensinhvien:/home/sinhvien:/bin/bash
  Sau đó sinh vien gặp bạn và nói không logon vào hệ thống được. Bạn kiểm tra và thấy tên user và mật khẩu đều đúng .Điều gì đã xảy ra?
  Bạn không thể nhập mật khẩu trực tiếp .Cần dùng lệnh passwd command để đăng ký mật khẩu cho user.
  110 : Mở file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng:
  username, UID, GID, comment, home directory, command
  111 : Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên
  Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize ) của partition chứa Windows 98.
  112 :Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được.Điều gì đã xảy ra :
  Bạn đã tạo ra 4 primary partitions.
  113 : Quan sát file /etc/passwd , bạn thấy trong trường password chúa ký hiệu ‘x’.
  Ý nghĩa của ký tự này là gì?
  Bạn đang sử dụng shadow password.
  114 : Sau khi Dung rời khỏi công ty ,bạn dùng lệnh userdel dung để xoá user này.Mẩu tin của user này trong file etc/passwd bị xoá , tuy vậy trong home directory có thể vẫn còn thư mục của user này. Bạn có thể dùng lệnh nào sau đây để khẳng định home directory cũng đã bị xoá?
  userdel –r dung
  115 : Bạn Dung có username là sapa.Bạn ấy nói rằng quên mật mật khẩu đăng nhập.Lệnh nào sẽ giúp bạn Dung reset lại mật khẩu của mình.
  passwd Dung
  116 : File nào xác định tất cả các user trên hệ thống của bạn
  /etc/passwd
  117 : Những user name nào sau đây không đúng
  Theresa Hadden
  118 : Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là :
  256 MB
  119 : Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions .Các partition trên máy của bạn có tên là gì :
  hda1, hda2, hdb1, hdb2
  120 .Hãy cho biết chương trình sau đây xuất ra nội dung nào đúng :
  #!/bin/sh
  myvar=”Chao ban”
  echo $myvar
  echo ‘message : $myvar’
  echo “message : $myvar”
  echo “message :\$myvar”
  echo Nhap noi dung text
  read myvar
  echo ‘$myvar’ se la $myvar
  exit 0
  Chao ban
  message : $mayvar
  message : Chao ban
  message : $myvar
  Nhap noi dung text
  Mot ngay dep troi
  $myvar se la Mot ngay dep troi

   Hôm nay: 11/8/2022, 12:52 pm